Imprint

Yaskawa Europe GmbH
Hauptstrasse 185
65760 Eschborn

Německo


Telefon:  +49 6196 569-300

Fax:      +49 6196 569-398

E-mail:    info(at)yaskawa.eu.com

 
generální ředitelé

Manfred Stern, Bruno J. Schnekenburger, Marcus Mead

 

Krajský soud ve Frankfurtu, HRB 88369

Identifikační číslo UST (DPH): DE 128 960 627

Odpovědnost týkající se odkazů

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemůžeme nijak ovlivnit. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za obsah externích stránek. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel odkazovaných stránek.

Odkazované externí stránky byly posuzovány z hlediska možného porušení práva v době, kdy byly propojeny. V době, kdy byly propojeny externí stránky, nebyl nalezen žádný nezákonný obsah. Průběžné sledování obsahu odkazovaných stránek však není možné bez konkrétních důkazů o protiprávním obsahu. Po zjištění případných porušení práva příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl připraven s nejvyšší pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že je obsah přesný, úplný a aktuální. Podle § 7, odst. 1 německého zákona o využívání telekomunikačních služeb (TMG) neseme jako poskytovatel služeb podle obecného práva odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek. Podle § 8 až 10 TMG nejsme jakožto poskytovatel služby povinni sledovat převzaté nebo uložené informace třetích stran, nebo zjišťovat okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Tím není dotčena povinnost odstranit nebo blokovat používání informací podle obecného práva. Jakákoli odpovědnost v tomto ohledu však platí až od okamžiku, kdy jsme upozorněni na konkrétní porušení zákona. Jakmile se dozvíme o takovém porušení práva, okamžitě konkrétní obsah odstraníme.

 

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Armin Schlenk
Yaskawa Europe GmbH
Marketing
Hauptstrasse 185
65760 Eschborn
Německo