Privacy Policy

Ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Bereme ochranu Vašich osobních údajů velice vážně, a proto se snažíme poskytovat Vám nejen atraktivní online nabídku, ale zároveň zaručit vždy Vaše právo na informační sebeurčení.

Ochraně Vaší privátní sféry coby uživatele našich webových stránek přikládáme mimořádný význam a při zpracování osobních údajů se řídíme výklady pro nás platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Jako subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů (správce) jsme přijali mnoho technických a organizačních opatření, neboť chceme zajistit co nejkomplexnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto však může přenos dat po internetu vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu zaručit nelze. Z tohoto důvodu se může každá dotčená osoba rozhodnout sama, zda nám poskytne osobní údaje i jiným způsobem, např. zašle poštou.

1. Správce

YASKAWA Europe GmbH
Hauptstraße 185
65760 Eschborn/T.
Německo
Telefon: +49 6196 569 300
Telefax: +49 6196 569 398
E-mail: info@yaskawa.eu.com

2. Zákonní zástupci

Bruno J. Schnekenburger, předseda & CEO Yaskawa Europe

Jednatelé:

Manfred Stern, výkonný ředitel Yaskawa Europe
Marcus Mead, předseda divize Robotics, výkonný ředitel

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Diane Frank
JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner
Ulrichsplatz 12
86150 Augsburg
Německo

4. Účely zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výlučně pro zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich zakázek nebo poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám.

4.1. Cookies

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Zjišťují se například informace o operačním systému, prohlížeči, Vaší IP adrese, o Vámi naposledy navštívených webových stránkách (referenční URL), stejně jako datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek. Díky cookies lze zjistit, které webové stránky navštěvujete přednostně. Tak můžeme obsah našich webových stránek zaměřit lépe na jejich návštěvníky a optimalizovat naše nabídky. Kromě toho slouží tyto informace k tomu, abychom Vás při Vaší další návštěvě na našich webových stránkách automaticky rozpoznali a usnadnili Vám navigaci. Soubory cookie nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Vaše heslo, abyste ho nemuseli zadávat opakovaně.

Cookies nelze používat ke spouštění programů ani přenosu virů na jiný počítač.

Používání našich webových stránek je možné i bez cookies. Pokud si nepřejete, aby byl Váš počítač opět identifikován, můžete zabránit ukládání cookies na Vašem pevném disku tak, že zvolíte v nastaveních svého prohlížeče možnost „neakceptovat cookies“. Ohledně konkrétního postupu se prosím informujte v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pro případ, že nebudete cookies akceptovat, může dojít k omezení funkcí našich nabídek. Cookies, které byly ve Vašem počítači již nastavené, můžete kdykoliv vymazat.

Svůj prohlížeč můžete případně nastavit tak, že budou cookies zablokovány z naší domény. Tuto funkci zajišťují tzv. opt-out cookies.

Upozorňujeme na to, že pokud si nebudete přát záznamy naměřených dat, nesmíte opt-out cookies vymazat. Pro případ, že jste v prohlížeči vymazali všechny svoje cookies, musíte příslušný opt-out cookie nastavit znovu.

4.2. Zpravodaj

Ve zpravodaji Vás pravidelně informujeme o nás a našich nabídkách.

Přejete-li si, abychom Vám zpravodaj zasílali, potřebujeme od Vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám dovolí ověřit, že jste majitel uvedené e-mailové adresy, příp.že její majitel se zasíláním zpravodaje souhlasí. Další údaje neshromažďujeme. Tyto údaje se používají pouze pro zasílání zpravodaje a neposkytují se třetím osobám. Takto shromážděné informace se neporovnávají s údaji, které jsou případně shromážděny za pomoci jiných komponent našich stránek.

S přihlášením k odběru zpravodaje si uložíme Vaši IP adresu a datum přihlášení. Tento krok slouží pouze k zajištění důkazu pro případ, že e-mailovou adresu zneužije třetí osoba a přihlásí se k odběru zpravodaje bez vědomí oprávněné osoby.

Váš souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání zpravodaje můžete kdykoliv odvolat. Pro tento účel zašlete zprávu na některý z uvedených kontaktů.

4.3. Tracking zpravodaje

Naše zpravodaje obsahují tzv. pixely (web bugy), pomocí nichž můžeme poznat, zda a kdy byl e-mail otevřen a který odkaz personalizovaný příjemce v e-mailu využil. 

Tyto údaje ukládáme proto, abychom mohli naše zpravodaje optimalizovat podle přání a zájmů našich předplatitelů. Díky takto získaným údajům můžeme zasílat příslušným příjemcům personalizované zpravodaje.

Na daném místě Vás žádáme o udělení příslušného souhlasu.

S odvoláním souhlasu s odběrem zpravodaje dojde i k odvolání souhlasu s výše uvedeným trackingem.

4.4. Kontaktní formulář

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost, abyste nás kontaktovali e-mailem a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě se ukládají pouze údaje poskytnuté uživatelem. Vaši e-mailovou adresu používáme pouze pro zpracování Vašeho dotazu a případných následných dotazů. Pokud jste neudělili souhlas s dalším zpracováním a používáním, budou Vaše údaje posléze vymazány. Takto shromážděné informace se rovněž neporovnávají s údaji, které jsou případně shromážděny za pomoci jiných komponent našich stránek.

4.5. Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek nabízenou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Zjišťují se například informace o operačním systému, prohlížeči, Vaší IP adrese, o Vámi naposledy navštívených webových stránkách (referenční URL), stejně jako datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek. Informace vygenerované tímto textovým souborem o tom, jak používáte naše webové stránky, se přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google využívá tyto informace k tomu, aby vyhodnotila, jak používáte naše webové stránky, dále k sestavování reportů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Pokud tak stanoví zákon nebo tyto údaje zpracovávají třetí osoby z pověření společnosti Google, poskytne Google tyto informace také těmto třetím osobám. Používají se přitom anonymizované nebo pseudonymizované údaje. Bližší informace naleznete přímo u společnosti Google.

Více informací o nakládání s uživatelskými daty u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

4.5.1. Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; chtěli bychom Vás však upozornit, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit záznamu dat generovaných souborem cookie, které se vztahují k tomu, jak používáte naše webové stránky (vč. Vaší IP adresy), pro společnost Google a rovněž jejich zpracování společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kliknutím na níže uvedený odkaz můžete dodatečně nebo jako alternativu k tzv. add-on prohlížeče zakázat na našich stránkách tracking služby Google Analytics. Deaktivovat Google Analytics (javascript:gaOptout()) Přitom se ve Vašem počítači nainstaluje tzv. opt-out cookie. Dokud bude cookie ve Vašem prohlížeči nainstalován, nebude Google Analytics provádět záznam dat z těchto webových stránek a tohoto prohlížeče.

4.5.2. Funkce anonymizace IP

Na těchto stránkách používáme funkci „aktivace anonymizace IP“. V tomto případě společnost Google zkrátí, a tak anonymizuje Vaši IP adresu již v některém z členských států Evropské unie a dalších států, které jsou smluvními členy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenáší na server Google v USA úplná IP adresa a teprve tam se zkracuje.

4.6. Google Adwords

Naše webové stránky využívají službu Google Conversion Tracking. Google Conversion Tracking je služba firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. 

Dostanete-li se na naše webové stránky kliknutím na reklamu vloženou Google, nastaví Google Adwords ve Vašem počítači cookie. Cookie pro službu Conversion Tracking se nainstaluje tehdy, když uživatel klikne na reklamu vloženou společností Google. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k identifikaci konkrétní osoby. Pro případ, že navštívíte určitou dílčí stránku našich webových stránek a platnost cookies ještě nevypršela, může naše společnost a firma Google poznat, že jste coby uživatel klikli na některou z našich reklam umístěných na Google a byli jste převedeni na naše stránky. Informace získané pomocí souborů cookie slouží Google k sestavování statistik návštěvníků našich webových stránek. Díky této statistice se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a navíc které dílčí stránky našich webových stránek tito uživatelé následně navštívili. Stejně jako případně ostatní inzerenti využívající službu Google Adwords však neobdržíme žádné informace, s nimiž by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, např. nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavování cookies nebo speciálně zablokuje pouze cookies z domény „googleadservices.com“.

Související prohlášení o ochraně osobních údajů získáte na tomto odkazu: https://services.google.com/sitestats/cs.html.

4.7. YouTube

Naše webové stránky používají pluginy stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube zaslána informace, které naše stránky jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube, aby přiřadil Vaše chování na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

4.7.1. YouTube s rozšířeným modem ochrany osobních údajů

Na naše webové stránky vkládáme komponenty (videa) kanálu YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přitom využíváme možnost „rozšířeného modu ochrany osobních údajů“, kterou YouTube nabízí.

Když načtete stránky, na něž bylo vloženo video, vytvoří se spojení se servery YouTube a přitom se obsah díky sdělení Vašemu prohlížeči zobrazí na internetových stránkách.

Podle údajů kanálu YouTube se zasílají údaje v „rozšířeném modu ochrany osobních údajů“ pouze na server YouTube, zejména které naše webové stránky jste navštívili, když se díváte na video. Jste-li zároveň přihlášeni na YouTube, jsou přiřazeny tyto informace Vašemu členskému účtu u YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého členského účtu odhlásíte.

Další informace o ochraně osobních údajů YouTube připravila společnost Google na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

4.8. Registrace uživatele

Nabízíme Vám možnost registrovat se na našich webových stránkách. Osobní údaje, které nám přitom dobrovolně poskytnete, tedy jméno, adresu, kontaktní a komunikační údaje, např. telefonní číslo a e-mailovou adresu, budou zpracovány výlučně pro používání naší nabídky.

Pro důležité změny, např. rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom Vás touto cestou informovali.

V případě potřeby mají přihlášení uživatelé možnost údaje uvedené při registraci kdykoliv změnit nebo vymazat. Pokud to nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání dat, rádi je na Vaši žádost opravíme, příp. vymažeme. Použijte prosím pro tyto účely kontaktní údaje uvedené na těchto stránkách.

Při Vaší registrací na našich stránkách uložíme mimoto Vaši IP adresu a datum a čas Vaší registrace. Toto opatření slouží pro případ, že Vaše údaje zneužije třetí osoba a zaregistruje se s těmito údaji na našich stránkách bez Vašeho vědomí, k našemu zabezpečení. Osobní údaje nepředáváme třetím osobám ani neporovnáváme takto shromážděné informace s údaji, které jsou případně shromážděny jinými komponenty našich stránek.

4.9. Zákaznické údaje/smluvní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nutné pro založení, obsahovou náplň nebo změnu právního vztahu (tzv. stavové údaje). Osobní údaje o využití našich internetových stránek (uživatelská data) zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nutné k umožnění nebo vyúčtování využití služby.

4.10. Pracovní inzeráty/online žádost o práci

Vaše podklady k žádosti o místo zpracováváme pro účely provedení výběrového řízení mj. elektronicky. Zpracování se provádí elektronicky zejména tehdy, když nám zašlete podklady k žádosti o místo elektronicky, např. e-mailem.

Následuje-li po výběrovém řízení uzavření pracovní smlouvy, můžeme uložit Vámi poskytnuté údaje pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu s přihlédnutím k příslušným právním předpisům do Vašich osobních složek.

Vámi poskytnuté údaje budou při zamítnutí Vaší žádosti o místo vymazány automaticky do dvou měsíců po oznámení zamítnutí. 

To neplatí, pokud je na základě zákonných požadavků (např. povinnost důkazního břemene podle Všeobecného zákona o rovném zacházení) nutná delší doba uložení nebo pokud jste s delším uložením v naší databázi zájemců výslovně souhlasili.

4.11. Zabezpečený přenos dat

Abychom zajistili ochranu Vašich údajů při přenosu, používáme metody šifrování (např. SSL) v souladu s aktuálním stavem techniky. Zašifrovaný přenos dat poznáte podle „https://“, který se nachází na začátku stavové lišty prohlížeče. Zasílejte své důvěrné informace pouze s aktivovaným šifrováním SSL.

5. Právní podklady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když je to nezbytné pro založení, obsahovou náplň nebo změnu právního vztahu, když nám tak ukládá zákon nebo jste poskytli se zpracováním výslovný souhlas.

6. Zpracování z důvodu oprávněných zájmů

Ze zákona jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje pro prosazení dalších oprávněných zájmů, pokud nad nimi nepřeváží zájmy nebo základní práva a základní svobody subjektů údajů.

7. Poskytování osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje se předávají nebo poskytují třetím osobám pouze tehdy, když je to nutné pro účely provádění smlouvy – zejména poskytování dat z objednávek dodavatelům – nebo pro účely vyúčtování nebo s Vaším předchozím výslovným souhlasem.

Bez výslovného souhlasu se Vaše údaje třetím osobám, např. pro marketingové účely, nepředávají.

Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat platné požadavky práva ochrany osobních údajů.

Vaše údaje poskytujeme těmto subjektům:

Poskytovatel Typ údajů
Persis GmbH
(https://www.persis.de/)
Žádosti o práci u společnosti YASKAWA Europe
salesforce.com Germany GmbH (https://www.salesforce.com) Navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře
Comspace GmbH & Co. KG
(https://gotethics.com)
Informační systém „Compliance“
SoftDeCC Software GmbH (https://www.softdecc.com/) Účetní software pro školení

8. Poskytování osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Zamýšlíme zaslat osobní údaje, které jste nám poskytli, do třetí země/mezinárodní organizaci YASKAWA Electric Corporation, Japonsko pro účely registrace a přihlášení ke cloudovým službám. V této souvislosti bychom rádi poukázali na skutečnost, že pro tuto zemi/tuto organizaci není k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise.

Třetí země/mezinárodní organizace může doložit přiměřenou míru ochrany osobních údajů vhodnými zárukami/závaznými interními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Jejich kopie Vám můžeme poskytnout na základě písemné žádosti nebo si je můžete prohlédnout na: www.yaskawa.co.jp/en/privacy.

9. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu nezbytnou pro provedení služby, kterou jste si přáli nebo s níž jste souhlasili, pokud neexistují odchylné právní úpravy, např. lhůty pro uchovávání dokumentů podle obchodního a daňového práva.

10. Práva subjektů údajů

10.1. Právo na informace

Máte právo požadovat kdykoliv informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo Vašemu pseudonymu, také ohledně jejich původu, příjemců, kterým jsou údaje poskytnuty, účelu zpracování údajů. S tímto požadavkem a dalšími dotazy k tématu osobní údaje se na nás můžete obrátit kdykoliv na adrese uvedené v tiráži.

10.2. Právo na opravu

Máte právo od nás požadovat, abychom neprodleně opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo s přihlédnutím k účelu zpracování doplnili neúplné osobní údaje.

10.3. Právo na výmaz

Výmaz uložených osobních údajů bude proveden tehdy, když odvoláte svůj souhlas s uložením, vznesete proti zpracování Vašich osobních údajů námitku, zachování údajů již nebude nutné pro splnění účelu sledovaného uložením nebo bude uložení nepřípustné na základě zákonných zadání.

10.4. Právo na omezení zpracování

Pokud popíráte přesnost Vámi poskytnutých uložených osobních údajů nebo potřebujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, naše společnost však tyto údaje již nepotřebuje, můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Kromě toho můžete nechat omezit zpracování po dobu od vznesení námitky proti zpracování až do rozhodnutí o vyhovění námitce.

V případě provedeného omezení zpracování Vašich osobních údajů nebudou tyto údaje již zpracovávány.

10.5. Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jak našeho, tak i třetí osoby, nebo je zpracování nezbytné pro provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést z důvodů, které vyplynou z Vaší mimořádné situace, proti zpracování kdykoliv námitku.

V případě námitky nebudeme Vaše osobní údaje již zpracovávat, pokud však neprokážeme závažné oprávněné důvody, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo nebudeme potřebovat zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze stejným způsobem vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo s tím souvisejícího profilování.

10.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet Vámi poskytnuté osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a poskytnout tyto údaje jiným organizacím. 

Dodatečně máte možnost od nás požadovat, abychom poskytli dotčené osobní údaje přímo jiné organizaci, pokud je to technicky možné.

11. Právo na odvolání

Máte právo odvolat kdykoliv udělený souhlas. Odvolání musí být písemné. Zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do odvolání tím zůstává nedotčena.

12. Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu.

13. Právo poskytnout, resp. neposkytnout osobní údaje

Naše webové stránky můžete navštěvovat i bez toho, aniž byste o sobě poskytli jakékoliv informace. V této souvislosti nebudeme ukládat žádné osobní údaje. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce těchto webových stránek. Abychom mohli naši nabídku vylepšovat, vyhodnocujeme pouze statistická data, která neumožňují zpětnou identifikaci konkrétní osoby.

14. Automatizované rozhodování

V rámci našich webových stránek nepoužíváme procesy pro automatizované rozhodování.

15. Změna účelu při zpracování osobních údajů

Jakmile budeme zamýšlet další zpracování osobních údajů pro jiný účel než ten, pro který byly osobní údaje shromážděny, budeme Vás o tomto jiném účelu před zahájením dalšího zpracování informovat.

16. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření k ochraně osobních údajů, pokud to bude nezbytné z důvodu právního a/nebo technického vývoje. V těchto případech upravíme rovněž přiměřeně naše upozornění na ochranu osobních údajů. Sledujte proto prosím vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

17. Dotazy, podněty a stížnosti

Poskytneme Vám kdykoliv rádi radu a odpověď ohledně zpracování Vašich osobních informací v naší organizaci. S dotazy, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo pro další informace, podněty nebo stížnosti nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese.

Se svými dotazy k ochraně osobních údajů se můžete obrátit také přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete v bodu 3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.