Pro nejlepší výkon strojů

Pro nejlepší výkon strojů
Díky integraci nejmodernější technologie řízení motorů pro indukční motory, motory s permanentními magnety a synchronní reluktanční motory umožňují měniče GA500 nejlepší výkonnost řízení při minimalizované spotřebě energie.

  • Nulové otáčky v otevřené rychlostní smyčce a momentové řízení motorů s permanentními magnety
  • Řízení indukčních motorů, motorů s permanentními magnety i synchronních reluktančních motorů pomocí jediného typu měniče
  • Výstupní frekvence 590 Hz
  • Vysoká spínací frekvence pro tichý chod motoru
  • Úspora času a bezproblémové nastavení jakéhokoliv motoru bez nutnosti autotuningu